Toyota Innova

Toyota Innova 2.0E (Số sàn, 8 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 771.000.000 VND

 

Toyota Innova 2.0G (Số tự động, 8 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 847.000.000 VND
Toyota Innova 2.0G Venturer (Số tự động, 8 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 878.000.000 VND

 

Toyota Innova 2.0V (Số tự động, 7 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 971.000.000 VND
Call Now Button