Toyota Altis

Toyota Altis 1.8E MT – (Số sàn, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 697.000.000 VND
Toyota Altis 1.8E AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 733.000.000 VND
Toyota Altis 1.8G AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 791.000.000 VND
Toyota Altis 2.0 AT Luxury – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 889.000.000 VND
Toyota Altis 2.0 AT Sport – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá xe: 932.000.000 VND
Call Now Button