Xe Toyota Hilux 2017

Toyota Hilux 2.5E
Toyota Hilux 2.4E MT – (Số sàn 01 cầu, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 631.000.000 VND

 

 

 

 

 

 

Toyota Hilux 3.0G
Toyota Hilux 2.4E AT – (Số tự động 01 cầu, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 673.000.000 VND
Toyota Hilux 3.0G
Toyota Hilux 2.4G AT – (Số tự động 02 cầu, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 775.000.000 VND