Xe Toyota Vios 2017

Toyota Vios E
Toyota Vios 1.5E MT (Số sàn, 5 chỗ, động cơ xăng)  – Giá nhà máy: 564.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 508.000.000 VND
Toyota Vios G
Toyota Vios 1.5E AT (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 588.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 529.000.000 VND
Toyota Vios TRD
Toyota Vios 1.5 TRD (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 644.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 580.000.000 VND
Toyota Vios 1.5G AT (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 622.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 560.000.000 VND