Xe Toyota Innova 2017

Toyota Innova 2.0E
Toyota Innova 2.0E (Số sàn, 8 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 793.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 733.000.000 VND

 

Toyota Innova 2.0G (Số tự động, 8 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 859.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 801.000.000 VND
Toyota Innova 2.0V (Số tự động, 7 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 995.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 930.000.000 VND