Xe Toyota Altis 2017

Toyota Altis 1.8 MT
Toyota Altis 1.8 MT – (Số sàn, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 702.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 697.000.000 VND
Toyota Altis 1.8 AT
Toyota Altis 1.8 AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 779.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 774.000.000 VND
Toyota Altis 2.0 AT
Toyota Altis 2.0 AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 893.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 888.000.000 VND