Xe Toyota Altis 2017

Toyota Altis 1.8 MT
Toyota Altis 1.8 MT – (Số sàn, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 747.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 672.000.000 VND
Toyota Altis 1.8 AT
Toyota Altis 1.8 AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 797.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 717.000.000 VND
Toyota Altis 2.0 AT
Toyota Altis 2.0 AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá nhà máy: 933.000.000 VND – Giá khuyến mãi: 840.000.000 VND